Tình dục lén lút với người phụ nữ trưởng thành là một hành động mạo hiểm và có thể gây ra hậu quả không mong muốn. Trong một số trường hợp, việc này có thể gây ra sự bất mãn và xung đột trong mối quan hệ. Tuy nhiên, với sự cẩn trọng và sự đồng ý ý của cả hai bên, một số người có thể tìm thấy sự kích thích trong việc thực hiện những hành động lén lút như vậy